SAGESSE, občianske združenieNa Univerzite Komenského sme v roku 2009 s podporou Rektora zriadili občianske združenie SAGESSE (po francúzsky „múdrosť“), ktoré má za cieľ podporu vzdelávania, ochranu zdravia a rozvoj telesnej kultúry, ako aj podporu Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

V školskom roku 2010/2011 sme podporili vylepšenie výukových priestorov pre študentov, prístrojové vybavenie posilňovne v priestoroch Univerzitnej nemocnice, ako aj renováciu bazéna pre pacientov a sauny pre zamestnancov.

V roku 2012 sme spolupracovali na vylepšení softwaru pre náhodné generovanie otázok a vyhodnocovanie písomných testov študentov Univerzity Komenskeho - pre objektivizáciu výsledkov písomnej skúšky - vyhodnotenej automaticky pomocou skenera a s exportom výsledkov do databázových systémov.

V roku 2013 sme podporili vzdelávanie študentov a edukáciu pacientov.

V roku 2014 sme podporili vydanie učebníc pre študentov medicíny v slovenskom a v anglickom jazyku.

V roku 2015 sme podporili kúpu lekárskeho prístroja pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave.

V roku 2016 sme podporili stretnutia pacientských klubov a edukačné internetové stránky pre pacientov.

V roku 2017 sme podporili edukačné internetové stránky pre lekárov, spolupracovali sme na príprave bezpapierových on-line testov na tabletoch pre vysokoškolských študentov.

V roku 2018 sme podporili tvorbu edukačných článkov o prevencii civilizačných ochorení.

V roku 2019 sme podporili vybavenie UCM počítačovou technikou

V roku 2020 sme podporili vybavenie nemocnice UNB Bratislava, a pripravili sme dištančné vzdelávanie s možnosťou dištančného testovania pre študentov FZV UCM

V roku 2021 sme podporili vybavenie nemocnice UNB Bratislava a podporili sme dištančné vzdelávanie na FZV UCM kúpou notebookov

V roku 2022 sme podporili vzdelávanie na FZV UCM kúpou počítačovej techniky a športové aktivity mladých futbalistov

V roku 2023 sme podporili vzdelávanie na FZV UCM kúpou počítačovej techniky

Dlhodobo podporujeme edukáciu pacientov na internete v oblasti zdravia - najmä v oblasti prevencie civilizačných ochorení, významu športovej aktivity pre zdravie - aj formou rád lekárov pacientom - a podporou popularizačných osvetových článkov. Cieľom edukačných aktivít je aj prevencia a ochrana zdravia učiteľov, podnikateľov, manažérov a ďalších rizikových skupín z hľadiska prevencie civilizačných ochorení a stresovej záťaže. Plánujeme podporiť vybrané športové akcie organizované školami a klubmi pacientov, ako aj organizovať vlastné športové a poznávacie akcie.

Spolupracujeme na projektoch: Edukácia v zásadach správneho životného štýlu, Zvládanie stresových situácii. Poznanie hodnôt a histórie rôznych kultúr.

Od roku 2016 pripravujeme bezpapierové multimediálne multichoice testy na tabletoch pre vysokoškolských študentov. Od marca roku 2020 vytvárame podmienky pre dištančné online vzdelávanie a testovanie študentov.

Kontaktné údaje:
SAGESSE, občianske združenie
Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave,
Adresa: Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 42 174 805
DIČ: 2023206570
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava
Kontakt: sagesse@sagesse.sk


Registrácia na príjem podielu 2 % z dane za rok 2023 prijatého v roku 2024:

Register Notárskej komory určených právnických osôb 2024

Ďakujeme za poukázanie 2% z dane za rok 2022 prijatého podielu v roku 2023.

Dovoľujeme si Vás láskavo požiadať o podporu občianskeho združenia SAGESSE
formou poukázania časti 2 % z daní z príjmu za rok 2022 v roku 2023:

Tlačivo Vyhlásenie pre fyzické osoby s údajmi SAGESSE


Aktuálne tlačivá sú k dispozícii aj na portáli www.rozhodni.sk:

Tlačivá na poukázanie 2% z dane(c) Sagesse 2009 - 2023